BUDžET ZA 2016. RESTRIKTIVAN I NE PREVAZILAZI OVOGODIŠNjI
21.12.2015
Aktuelna događanja su uticala na kreiranje budžeta za narednu godinu, tako da je žabaljska Skupština na svojoj 28. sednici donela Odluku o visini sredstava kojim ova lokalna samouprava može da raspolaže u narednoj godini, i taj iznos je približno isti prošlogodišnjem, pošto iznosi milijardu i 155 miliona dinara.

Projektujući budžet vodilo se računa o instrukcijama koje koje upućuju na restriktivnost i još dublju racionalizaciju i štednju svuda gde se može.

Prihodi će zavisiti od mnogo čega, ali treba uzeti u obzir i najavljena "kresanja" sredstava kada su u pitanju transferi sa viših nivoa.

Vodilo se računa i o izraženim predlozima samih građana žabaljske opštine, koji su imali priliku da nešto predlože, pošto je prethodno podeljen anketni listić u svih 8.000 domaćinstava opštine.

Neće biti prilike da se iz budžeta očekuju neke bitnije investicije, pošto je za nastavak izgradnje kanalizacije obezbeđeno 200 miliona dinara iz sredstava Pokrajine.

Vodiće se računa da se sredstva usmere u davanja socijalno ugroženih kategorija, kategoriji osoba sa posebnim potrebama, učenicima i studentima i u sličnim slučajevima.

Ista sednica Skupštine je donela i Odluku o rebalansu aktuelnog budžeta, a novost je da će u narednoj godini nezaposlene trudnice dobijati iznos od 10.000 dinara sve do porođaja.

I dalje će se zadržati postojeći nivo plata, a racionalizacija na troškovima energenata za grejanje će najviše obradovati najbolje srednjoškolce i studente, jer će se zahvaljujući tome nastaviti sa praksom odlaska na letovanje i studijska piutovanja.

Odlukom o usvajanju Projekta javno - privatnog partnerstva u oblasti javne rasvete u sva četiri mesta opštine, postići će se racionalizacija na tom planu, za čega je planirano oko 15 miliona dinara.

U žabaljskoj opštini neće biti otpuštanja zaposlenih u javnom sektoru, pošto republički kriterijum odobrava broj od 256, tako da za razliku od mnogih opština, Žabalj bez trzavica ulazi u narednu godinu, jer je taj broj niži od navedenog.


Zdravko Siriški
Građani sami pišu budžet opštine

Građanima opštine Žabalj lokalna vlast će i ove godine omogućiti da učestvuju u pisanju budžeta opštine za 2015. preko anketa koje će im biti dostavljene.

Svi predlozi građana biće razmatrani na sednicama opštinskog veća i u skladu sa njima kreiran budžet za narednu godinu.

"Ovaj način učešća građana se pokazao kao dobar, jer smo budžet za 2014. godinu skrojili prema predlozima građana, tako da nastavljamo tu praksu i za narednu godinu", rekao je predsednik opštine Čedomir Božić.

Stanovnici opštine će uz naredne račune za odvoženje smeća dobiti anketu koju će moći popunjenu da dostave opštinskoj samoupravi.

Predsednik opštine Žabalj Čedomir Božić rekao je da učešće javnosti predstavlja jedan od najvažnijih principa demokratske prakse i dobrog upravljanja.

"Mi ponovo, u skladu demokratskim principima odlučivanja, dajemo prednost i priliku građanima da stvaraju još bolje okruženje i da utiču na svoju budućnost u mestima u kojima žive. Naša akcija podrazumeva zajednički rad svih zainteresovanih strana na projektovanju bolje budućnosti sopstvene lokalne zajednice", rekao je predsednik opštine Žabalj, Čedomir Božić.

Izvor: Beta, B-92

ŽABALJ

GOSPODJINCI

Go to top